FISKE

Vi har mange gjester som kommer til Utne for å fiske. Vi har Ågårdselva like ved, og vi har Glomma midt gjennom byen. Vi har de idylliske vannene i indre Østfold, og vi har havfiske i indre Oslofjord. 

Ågårdselva


Ågårdselva er kjent for å være en god lakseelv. Fiske etter laks er tillatt fra og med 1. juni til og med 31. august mot løsning av fiskekort. Fisketiden gjelder også for innlandsfisk. Fangst av laks og sjøørret er bare tillatt med stang. Merk deg at du for det meste beveger deg på privat og historisk grunn som er åpen for allmennheten. Forhold deg til skiltede forskrifter og husk å løse fiskekort. 
Nærmeste utsalgssted av fiskekort er: Sollibrua bilistsenter (Shell) ved E6 på Solli  tlf. 69147286   Solliveien 278, 1719 Greåker

FISKE

Glomma 

I Glomma er det lov å fiske hele året, men ørreten er fredet i gytetida om høsten. Når isen legger seg litt ut på vinteren, gir det fine muligheter for isfiske etter harr i mars/april – grindalsfluefiske. Det kan være et godt ørret- og harrfiske med sluk og mark fram til vannstanden øker og vårflommen kommer i mai.

Muligheter for spennende og varierte fiskeopplevelser store deler av året.

For å fiske i Østfold må man følge visse regler og betale visse avgifter. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i dette før man begynner å fiske i området, og informasjonen finnes tilgjengelig ved å følge de angitte linkene. 

Regler: Fiskeregler for Glomma og Aagaardselva på Norsk og Engelsk

Kjøp fiskekort her: Fiske i Glomma i Akershus og Østfold

BOOK ETT BESØK 

PÅ UTNE CAMPING